สำรวจ “เดอรินกูยู” นครลับใต้ดินแห่งตุรกี วิทยาการความก้าวหน้าแห่งยุคโบราณที่แม้แต่ตอนนี้ ก็ยังหาคำตอบไม่ได้!!!

ในส่วนของวันนี้ก็นึกว่าเป็นเนชั่นแนลจีโอกราฟิกเลยทีเดียว...