พาทัวร์ซัมบาล่า Lugu Lake ทะเลสาบสุดสวย และหมู่บ้าน Mosuo ที่เหล่าผู้หญิงเป็นใหญ่!!!

วันนี้เราขออาสาพาเพื่อนๆ เที่ยวสองสถานที่ๆ อยู่ใกล้กัน...