จากเด็กสาวผู้อ่อนแอ สู่จุดที่ชนะภารกิจสุดโหดของหน่วย Seal ได้ภายใน 9 เดือน!!

ไม่มีใครอ่อนแอไปตลอด...