โรคแพ้ไม่เป็น โรคที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตลำบาก และอาจร้ายแรงถึงฆ่าตัวตายได้!!

...