คำพูดสุดซึ้งของ Griffin Furlong นักเรียนอันดับ 1 ทั้งที่เป็นคนไร้บ้าน แต่ตั้งใจจนสำเร็จ

...