20 คำศัพท์เฉพาะจากทั่วโลก ที่แปลเป็นคำในภาษาอื่นไม่ได้ !!

เพื่อนๆอาจจะงงว่ามีด้วยหรอคำศัพท์ที่เฉพาะ จนแปลเป็นคำอื่นไม่ได้...