รวมสำนวนอังกฤษที่ถูกใช้บ่อยมาก Idiom ที่คนไทยต้องรู้ ก่อนที่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง!!

Idiom หรือสำนวนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติใช้บ่อยมาก...