บรรยากาศ NASA ในปี 1961 สมัยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้คำนวณ พวกเขาทำงานยังไง!?

เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า การที่นาซ่าจะส่งยานอวกาศ...