เลี่ยงใช้คำว่า “Very” แล้วหันมาใช้คำศัพท์ต่างๆ เหล่านี้แทนกันเถอะ !!

หลายๆคนมักติดคำว่า very...