กองทุนวิทยาศาสตร์ออสเตรีย มอบทุนป. เอก

มหาวิทยาลัยในเมืองกราซ ประเทศออสเตรีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในโครงการ Adaptive Method Coupling for Simulation of Problems in Geotechnical Engineering เป็นเวลา 3 ปี หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2009

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ ประเทศออสเตรีย เพื่อเป็นการระดมสมองของผู้มีความรู้จากประเทศต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาปรับปรุง วิธีการเชื่อมต่อ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมทางธรณี

โดยจำนวนที่มอบให้คือ 2 ทุน


โครงการดังกล่าวใช้เวลา 3 ปีเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ และการปรับปรุงใน 3 แนวทาง คือ
– Finite Element Method (FEM)
– Boundar Element Method (BEM)
– Discrete Element Method (DEM)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ได้รับเลือกว่าจะได้ทำงานภายใต้ผู้เชี่ยวชาญท่านใด

ผู้ได้รับทุนนี้ จะเข้ารับการศึกษาในฐานะลูกจ้างของโครงการ โดยคนแรกจะทำงานภายใต้การดูแลของ Dr.Rojek จากสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ประเทศโปแลนด์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน DEM โดยงานที่ต้องศึกษาส่วนใหญ่ ก็จะเป็นในส่วนของ DEM

ส่วนอีกท่านหนึ่ง ก็จะทำงานภายใต้การดูแลของ Prof. Gernot Beer หัวหน้าสถาบันทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แห่งเมืองกราซ และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน BEM โดยเฉพาะ ในส่วนนี้จะทำงานที่เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย

ผลประโยชน์ของ ผู้ได้รับทุน
– ค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,767 ยูโร ต่อเดือน ซึ่งทุนดังกล่าวเพียงพอกับค่าเดินทางไปประชุมเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยโดยโครงการจะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2009

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท
– มีประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ต้องพอมีความรู้เกี่ยวกับ FEM , DEM หรือว่า BEM บ้าง

เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาใบระเบียนการศึกษา ระดับปริญญาโท
– ใบแสดงผลงานในขณะที่ทำช่วงศึกษาปริญญาโท
– จดหมายแนะนำตัว ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์
– ชื่อ และจดหมาย รับรองจำนวน 2 คน

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 14 มกราคม 2009

เอกสารสมัคร สามารถส่งไปได้ที่
E-mail: [email protected]? และ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ