คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย มอบทุนเรียนต่อป.โท ด้านกฏหมาย ที่ USA

สวัสดีครับเพื่อน ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาชมทุนต่อไปที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากกันเลยนะครับ ทุนนี้ก็เป้นทุนจากประเทศไทยเรานี่เองครับ มาชมรายละเอียดไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าครับ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย จัดโครงการรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) ครับ

ทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนเพียง 1 ทุนเท่านั้นนะครับ ซึ่ง ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

 

usa-exchange-student2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 – มีสัญชาติไทย
 – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วนกฏหมายและได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 70 เปอร์เซ็นต์
 – สามารถสอบไล่เนติบัณฑิตได้
 – มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ
    – TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า แต่ท่าจะให้ดีต้อง 600 ขึ้นไปนะครับ
        – โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based)
        – คะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based)

 

โดยทางผู้สมัครต้องสามารถสอบสัมภาษณ์ ตามวิธีที่องค์กรผู้มอบทุนกำหนด และผ่านการตรวจร่างกาย รวมถึงต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิกก่อนได้รับทุนนะครับ

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์- เนติบัณฑิตยสภา หรืแบบออนไลน์พร้อมโหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซต์หลัก www.thethaibar.or.th โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นี้จ้า

 

usa-scholarship2

 

โดยต้องยื่นเอกสารสมัครไปที่

ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2
 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก
 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

เอกสารที่ต้องแนบ
 – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
 – ใบรับรองผลการเรียน หรือ Transcript
 – ใบแสดงผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ
 – ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการ สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
 – สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 – สำเนาเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น สมรส เปลี่ยนชื่อสกุล

 

usa-scholarship

 

โดยเอกสารทั้งหมด ผู้สมัครต้องเซ็นกำกับ รับรองสำเนาถูกต้องไปด้วยนะครับ และอย่าลืมตอนไปส่งต้องนำฉบับจริงเข้าไปแสดงด้วยนะครับ

 

แล้วพบกันใหม่นะครับ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากทั้งในและนอกประเทศ อัพเดทได้ทุก ๆ วัน ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะจ๊ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ