จริงหรือ!! ที่ว่านอนน้อย-พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้สติปัญญาลดลง

เพื่อนๆ เชื่อหรือไม่ว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึกมาไป...