ตลาดหลักทรัพย์ มอบทุนการศึกษาฟุลไบรท์

สำหรับปีการศึกษา 2010 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...