ตายแล้วไปไหน…ทีมแพทย์เมืองผู้ดีเผยผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องชีวิตหลังความตาย!!

 ...