ตุรกีมอบทุนรัฐบาล ตรี-โท เอก- ทุนวิจัย

THE GOVERNMENT SCHOLARSHIPS OF THE REPUBLIC? OF TURKEY ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2009/2010

และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารผลการศึกษา และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกี ไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตุรกีมอบทุนรัฐบาล ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้ง ทุนวิจัย และหลักสูตรเรียนภาษาตุรกี ซึ่งจะประกาศผ่านสถานทูตประจำประเทศต่างๆ และสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนของสถานทูตตุรกี

เอกสารการรับสมัครทุนปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัย สำหรับกำหนดการ ในประเทศไทย จะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ซึ่งปีการศึกษาจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2552

ทุนการศึกษาจะประกอบไปด้วย
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าที่พัก
– ค่ารักษาพยาบาล
– ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน TL 220 ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี จะได้รับ TL 195

คุณสมบัติทั่วไป
– มีผลการเรียนในระดับดี สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
– อายุไม่เกิน 25 ปี และผู้ที่จะศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท เอก
– อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้ที่จะรับทุนวิจัย ควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส/ตุรกี เป็นอย่างดี

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เบอร์โทรศัพท์กลาง 02-628-5646, 02-628-5648,
02-281-6370, 02-281-0565
Fax: 02-281-0953

Turkey Embassy, Thailand
61/1 Soi Chatsan, Suthisarn Road
Huaykwang Bangkok Thailand
10310

Phone: 02-274-7262 02 274-8574
Fax: 02-274-7261
Email: [email protected]
http://digm.meb.gov.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ