ที่จริงแล้วในรั้วมหาวิทยาลัยเราได้เรียนรู้อะไรกัน!? วันนี้เรามีคำตอบ…

  สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยมักพูดกันเสมอว่า...