ทุนกาญจนาภิเษก ป.เอก สาขาสิ่งแวดล้อม

ทุนปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) เรียนกับ รศ.ดร.ซันย่า บาเบล (Asso.Prof. Sandhya Babel) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน มูลค่าทุนประมาณ 1.5 ล้านบาท มีเงินเดือนประมาณ 12,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก รุ่น 11

1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และ อยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปหรือ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication) หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference)

3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน

5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นๆที่มีวัตถุเฉพาะสำหรับทุน นั้นๆแล้วเช่น ทุน พสวท. มสควค. เป็นต้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนกาญจนาภิเษกอีก

6. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

7. สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปี แล้ว จะให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31?ธันวาคม 2551 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทันที หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณ เจนจิรา โทร: 089-899-2033 เวลา 8.30น.-17.00น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ