ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพจนจบการศึกษาที่ University of Canberra

  ทุนการศึกษาต่อไปของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...