ทุนการศึกษาปริญญาเอกร่วมในประเทศ – ต่างประเทศ

รับสมัคร นักศึกษา ทุนศึกษาปริญญาเอกร่วมในประเทศ – ต่างประเทศ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (สกอ.) หลักสูตรโทคโนโลยีชีวภาพ

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
– จบปริญญาโทด้วย GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
– หรือเคยมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือ GPA ปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม พื้นฐานด้าน เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อทำงานวิจัยด้าน นาโนไบโอเซนเซอร์

ติดต่อ อ.วีรศักดิ์ สุระเรืองชัย
[email protected]
โทร 02-4707474

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ