ทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งในฮ่องกง

ด้วยสถาบันการศึกษานานาชาติ และคณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยฮ่องกง Research Grant Council? เปิดรับสมัคทุนการศึกษาระดับป.เอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งในฮ่องกง ได้แก่

– City University of Hong Kong
– Hong Kong Baptist University
– Lingnan University
– The Chinese University of Hong Kong
– The Hong Kong Polytechnic University
– The Hong Kong University of Science and Technology
– The University of Hong Kong

ประจำปี การศึกษา 2010? โดยมอบทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในระดับปริญญาเอก โดยให้ครอบคลุมทุนการศึกษาทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดปี 30,000 เหรีญสหรัฐ และค่าเดินทางเสนอผลงาน 1,600 เหรียญสหรัฐ


โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.edu.hk/hkphd? หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา โทร. 02-6520653 ต่อ 119 หรือ e-mail:[email protected]

สมัครภายใน 1 ธ.ค. 52

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ