ทุนการศึกษาสำหรับฝึกงานปริญญาตรี-เอก จากแบงค์ชาติ มีค่าตอบแทนระหว่างฝึกอีกด้วย!

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว scholarship.in.th วันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ

 

หลายๆคนคงคิดหนักกับคำถามที่ว่า ไปฝึกงานที่ไหนดี?

 

วันนี้เราจะมาดูกันครับว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย มีเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานอย่างไรกันเลยนะครับ

 

trainee
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอเข้าฝึกงาน

– ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2-ปี 3คะแนนเฉลี่ยสะสม   3 ภาคการศึกษา  ขึ้นไป    ไม่น้อยกว่า 3.00

– ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสม1 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.3

– ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก  ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม

 
สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน :

เศรษฐศาสตร์  การเงินการธนาคาร  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์  การบัญชี  สถิติ  คณิตศาสตร์  วิศวกรรม  กฎหมาย  ทรัพยากรมนุษย์  บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : 1 -31 ตุลาคม 2557

กระบวนการทดสอบและคัดเลือก : พฤศจิกายน 2557

ประกาศผลการพิจารณา : มกราคม 2558

 

เวลาการฝึกงาน :

– นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558

– นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศรวมโปรแกรมภาษาอังกฤษ : ประมาณ 2 – 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับการปิดภาคของแต่ละสถานศึกษา) โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำหนดเวลาฝึกงาน โดยจะได้รับค่าตอบแทน วันละ 300 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
สถานที่ฝึกงาน : ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

Palace

 

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลใบสมัครขอเข้าฝึกงาน

2. จัดส่งเอกสารแนบ โดย scan ไฟล์แนบ ประกอบด้วย รูปถ่าย และ Transcript (ขนาดไม่เกิน 2 MB)

 

กำหนดชื่อ Subject :  “โครงการนักศึกษาฝึกงาน : ส่งผลการเรียนของ..ชื่อ-นามสกุล” (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)

โดยส่งอีเมล์ถึง :  [email protected]

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ