ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอก รุ่นที่ 2

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับ ป.ตรี โท เอก รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครในช่วง 15 สิงหาคม- 16 ตุลาคม 2552? ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่นี่

คุณสมบัติโดยทั่วไป

มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัคร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00


สามารถติดต่อ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล :
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-201-5053-4 โทรสาร 02-354-7143
www.sc.mahidol.ac.th/sced Email: scnnc@mahidol.ac.th

ที่มา ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ