ทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบที่ Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก

 ...