ทุนการศึกษาเต็มจำนวน SINGA 2015 เลือกเรียนต่อ NTU หรือ NUS ก็ได้ ที่ประเทศสิงคโปร์

  สวัสดีครับเพื่อนๆ...