ทุนการศึกษา ปริญญาโท-เอก วิจัยการเกษตร

การเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาในครั้งนี้ SEARCA เปิดทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเกษตรกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ การป่าไม้ และการประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและวิศวกรรม และเคมีชีวะ เป็นต้น) โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เปิดโอกาสให้สำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถเลือกได้ 3 มหาวิทยาลัย จาก 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้
มหาวิทยาลัยปุตรา แห่งมาเลเซีย (มาเลเซีย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)
สถาบันเปอร์ทาเนียน บอกอร์ แห่งอินโดนีเซีย
หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
มหาวิทยาลัยลอส บานอส แห่งฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยดิลิมาน แห่งฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยวิซายาส แห่งฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์)
หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ทั้ง นี้ทาง SEARCA จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้รับทุนการศึกษานั้น ๆ สมควรที่จะศึกษาที่ไหน โดยจะพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาขอมา พร้อมกับพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยใดที่เหมาะสมกับสาขาวิชานั้น ๆ ด้วยทาง SEARCA จะตัดสิทธิ์สำหรับใบสมัครที่กรอกไม่สมบูรณ์ออกทันที

เอกสารประกอบการสมัคร

– แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษา SEARCA จำนวน 2 ชุด
– แบบฟอร์มการยินยอมของสถาบันหรือหน่วยงานของผู้ขอรับทุนการศึกษา
– หัวข้อ เนื้อหาการวิจัยที่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะทำในระหว่างศึกษาหากหัวข้อวิจัยตรงกับเป้าหมายของ SEARCA ในช่วง 5 ปีก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– รูปขนาด 2?? นิ้ว จำนวน 2 รูป
– ใบรับรองสุขภาพที่ยืนยันว่าผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียน? ได้
– คะแนน TOEFL 550 คะแนน (แบบทดสอบกระดาษข้อสอบ) 213 แบบคอมพิวเตอร์หรือ IELTS 6.0
– จดหมายรับรองจากนายจ้าง
– ใบสมัครทุกใบจะต้องผ่านการรับรองจากทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศผู้ขอรับ ทุนการศึกษา ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานของ SEARCA ลำดับต่อไป

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2009

การส่งใบสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสาร หลักฐาน และใบสมัครไปที่
Manager Graduate Scholarship Department, SEARCA,
College 4031 Laguna, Philippines
หรือที่ www.searca.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ