ทุนการศึกษา ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ข่าวทุนศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา

สถาบันการ ศึกษานานาชาติ (IIE) และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER) มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศทุนการศึกษาจากสถาบันการเงิน ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเทอม? FALL SEMESTER 2010

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่สถาบันการเงิน ADB ประกาศอนุมัติในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ดังต่อไปนี้

– Architecture (ArchD)
– Business Administration (MBA)
– Economics (MA, PhD)
– Geography (MA, PhD)
– International Management (PhD)
– Japan-focused Executive MBA (JEMBA)
– Law (LLM)
– Natural Resources& Environmental Mgmt (MS, PhD)
– Ocean & Resource Engineering (MS, PhD)
– Oceanography (MS, PhD)
– Pacific Islands Studies (MA)
– Public Administration (MPA)
– Sociology (MA, PhD)
– Tropical Plant & Soil Science (MS, PhD)
– Urban and Regional Planning (MURP)


คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ทำงานเต็มเวลา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– คะแนนสอบ TOEFL 213 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 550 TOEFLระบบสอบในกระดาษคำตอบ หรือ 79-80 ด้วยระบบ อินเตอร์เน็ต
– GRE / GMAT / หรือ ผลคะแนนสอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฮาวายกำหนดในแต่ละภาควิชา

ระยะเวลาการให้ทุนฯ
– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ADB และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST -? WEST CENTER) จะได้รับทุนการศึกษาจาก ADB (รวมค่าเดินทาง) เป็นเวลา ไม่เกิน 2 ปี สำหรับระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 4 ปี ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดและการสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
ชั้น 6 อาคารมณียา 518/3 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรศัพท์ 0-2652 0653 ต่อ 119
EMAIL: panut@bkk.iie.org
หรือรับข้อมูลและใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์: www.eastwestcenter.org/studentprograms หรือ? www.adb.org/JSP/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ