ทุนการศึกษา DAAD ที่ประเทศเยอรมนี

ศูนย์แลกเปลี่ยนทางการศึกษาเยอรมัน (DAAD) ประกาศข่าวทุนการศึกษาสำหรับผู้จบปริญญาแล้วในประเทศกำลังพัฒนา ในการไปศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี โดยทุนการศึกษานี้หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2009

ผู้ต้องการสมัครขอทุนการศึกษา จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือภาคเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการ หรือนโยบายด้านพัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และสังคม โดยต้องมีประสบการณ์ในการ

สำหรับบางหลักสูตรที่เปิดให้ทุนการศึกษา จะกำหนดอายุผู้สมัครไว้ไม่เกิน 32 หรือ 36 ปี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาทาง
www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/06/Stipendienprogramme/DAAD__Thematik

หลักฐานต่าง ๆ (3 copies) ที่ต้องส่งไปยังส่วนวัฒนธรรม
สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ประกอบไปด้วย

1) 3x Application form with photo and a cover letter (PDF; 64 KB)

2) 3x Hand-signed CV (please use the europass specimen form at:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/
Europass+CV/navigate.action)

3) 3x Hand-signed letter of motivation (with reference to current occupation)

4) 3x Research plan (if required by the university)

5) 3x Academic letter of recommendation from your university;

The letter must have a signature and office stamp and must be of recent date

6) 3x Professional letter of recommendation from your employer;
The letter must have a signature and office stamp and must be
Ofrecent date (not in a sealed envelope)

7) 3x Confirmation of employment from the employer in home country,
And when possible, a guarantee of re-employment upon your return home

8 ) 3x TOEFL (min. 550 points or computer based 213 points)
Or IELTS (min. band 6) or German language certificate

9) 3x Copies of High School transcript of records ? certified
By the official authority 3x Copies of B.A. or B.Sc. certificate
Andtranscript of records ? certified By the official authority
Only complete application forms can be accepted!

เดทไลน์ของการสมัครคือ? 31 August 2009

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์: www.daad.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ