ทุนการศึกษา Dan David Prize ประจำปี 2010

ทุนการศึกษา Dan David Prize มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2010 จำนวน 20 ทุน มูลค่ากว่า US$15,000 ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังจากปริญญาเอก ที่มีงานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนด

ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และอีกจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ประเทศอิสราเอล

ทุน Dan David Prize เป็นทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งผลประโยชน์โดยรวมของโลก โดยจะแบ่งหัวข้อใหญ่เป็น PAST ประชาธิปไตยที่จะมาถึง? PRESENT วรรณกรรมผลงานการแปล ในศตวรรษที่ 20? และ FUTURE คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน

ข้อกำหนดการสมัคร
1.งานวิจัยของผู้สมัครต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับปี 2010 โดยต้องเป็นงานวิจัยภายในปีเดียวกันกับปีที่ยื่นใบสมัคร
2.ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดิม เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว
3.สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการสมัคร เค้าโครงงานวิจัยจะต้องผ่านการยืนยัน อย่างเป็นทางการจากที่มหาวิทยาลัยซึ่ง ตนเองได้ศึกษาอยู่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ สามารถจัดเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะเป็นไฟล์ .doc หรือ pdf ก็ได้} ตัวอักษร Arials หรือ Time New Roman ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 12 ส่งมาทาง E-mail: [email protected]
1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2.ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ฉบับเต็ม
3.บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้าเกี่ยวกับงานวิจัย ในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)

ถ้าส่งมาทางไปรษณีย์
ส่งถึง Ms.Smader Fisher
Director, Dan David Prize
Eitan Berglas Bldg/119
Tel-Aviv University, P.O.Box 39040
Ramat Aviv, Tel-Aviv 69978, Israel

วันหมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม ปี 2010 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dandavidprize.org/index.php/scholarship-applications/scholarship-applications.html

ที่มา www.igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ