ทุนการศึกษา HONJO มอบทุนปริญญาโท ? เอก ปี 2009

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษา ปริญญาโทเอก ประจำปี 2009 ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

โดยจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2009

จำนวนที่มอบให้ประมาณ 10-14 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร

1. ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 08
2. รอบแรก: จะทำการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครก่อนที่จะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม 09
3. รอบสอง: การสอบสัมภาษณ์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 09 ที่กรุงโตเกียว โดยจะมีการนัดหมายวันที่แน่นอนในแต่ละรายอีกครั้งหนึ่ง
4. ประกาศผู้ได้รับทุน ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2009


จำนวนเงินทุนและระยะเวลาของการให้ทุน
1. 200,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 1-2 ปี
2. 180,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี
3. 150,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 4 หรือ 5 ปี

ระยะเวลาของการให้ทุนเป็นไปตามช่วงเวลาของการศึกษา ซึ่งทางตัวผู้รับทุนเองต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดี

การขยายเวลาของการรับทุนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเบื้องต้น แต่อาจจะทำได้เมื่อช่วงเวลาของการรับทุนเริ่มต้นขึ้นแล้ว

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2008
สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
Honjo International Scholarship Foundation
1-14-9, Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0063
เว็บไซต์: www.hisf.or.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ