ทุนการศึกษา Japan-IMF Scholarship

สถาบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ประกาศทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์? ณ.มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ ออสเตรเลีย

เงื่อนไขทุน? JAPAN ? IMF
– ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนอายุ 33 ปี
– ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 2 ปี รวมค่าใช้จ่ายด้านตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 รอบ ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าหนังสือ ค่าที่พักและอาหาร
– จะต้องสมัครเข้าทำงาน กับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือ กลับมาทำงานในประเทศไทย

สิทธิสำหรับผู้รับทุน
– ค่าเครื่องบินขาไป
– ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าประกันสุขภาพ? และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าหนังสือ และต่าใช้จ่ายประจำวัน

เอกสาร ประกอบการสมัครทุน JAPAN ? IMF
– เรียงความภาษาอังกฤษ 1 หน้าความยาวไม่เกิน 250 คำ ระบุจุดประสงค์กรทำงาน ความสนใจในการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ กับ IMF ประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัย รวมทั้งรางวัลดีเด่นต่างๆที่เคยได้รับ และเป้าหมายในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก
– สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี-โท
– หลักฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลัย หรือ สำเนาใบสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ คานาดา หรือ ออสเตรเลีย
– สำเนาคะแนน GRE และ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี)

ช่วง เวลาการรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน

สอบถามและขอใบ สมัครได้ที่
เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
ตู้ป.ณ. 2050 กรุงเทพฯ 10501
โทร. 0 2639 2700
Email: iiethai@bkk.iie.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ