ทุนการศึกษา Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทย ได้แก่

1. ทุน Deputy Vice-Chancellor English Language Scholarship
เป็นทุนส่วนลดค่าเรียนภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยมูลค่าส่วนลดจะประเมินตามกำหนดการเริ่มเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งประเทศของผู้สมัคร เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครขอทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่า 20 สัปดาห์

2. ทุน Study Lilydale Scholarships
เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาธุรกิจ การสื่อสาร และสังคมวิทยา ผู้ ขอรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในคณะ Faculty of Higher Education ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2552 ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (เข้าชั้นเรียน) และต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาให้ทุนจะพิจารณาตามผลการเรียนเป็นหลัก


3. ทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology เปิดรับสมัครนักวิจัยชิงทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยเปิดรับสมัครหลายสาขา ได้แก่ Arts, Sychology and Social Science, Astrophysics, Biotechnology, Brain Sciences, Business, Entrepreneurship and Management, Design, Engineering, Information and Communication Technologies, Sustainability และ Science and Technology

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนและสำเนาระเบียบการได้ที่ www.international.swinburne.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ