ทุนการศึกษา The Fujitsu Pacific Scholarship program

บริษัทฟูจิซึ ลิมิเตต (Fulitsu Limited) มอบทุนการศึกษา The Fujitsu Pacific Scholarship program โดยจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในระดับปริญญาโท และการจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับผู้เข้ารับทุนการศึกษาจากประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของบริษัทฟูจิตซึ เมื่อปี 1985

ผู้ที่ได้รับทุนของฟูจิซึ จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่ JAIMS ที่โอโนลูลู? ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร โดยทางฟูจิซึ ตั้งขึ้น เมื่อปี 1972 ปัจจุบัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาผ่านทุนของฟูจิซึ ได้มีโอกาสทำงานกับองค์กรบริการทางสังคมในประเทศบ้านเกิดและประเทศอื่น ๆ มากมาย

ประเภทของทุน
ทุนที่ทาง? บริษัทฟูจิตซึ ลิมิเตต (Fulitsu Limited) มอบให้ครั้งนี้? เป็นทุนประเภท The East-West Knowledge Leaders Program (EWKLP)? เป็นหลักสูตรระยะ 3 เดือน ที่จะสังเคราะห์ในเรื่องของที่ดีที่สุดของฝั่งตะวันออก กับตะวันตก เพื่อที่จะให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับสถานการณ์ธุรกิจโลก

กลุ่มประเทศที่มี โอกาสในการรับทุน
– ทุนค่าเทอมเต็มจำนวน รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน ให้กับนักศึกษาจากประเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม
– ทุนค่าเทอมเต็มจำนวน ไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน ให้กับนักศึกษาจาก มลรัฐฮาวายออสเตรเลียฮ่องกง นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน

คุณสมบัติ เบื้องต้นสำหรับผู้สมัคร
– ต้องเป็นประชากรในประเทศที่กำหนดไว้
– พื้นเพทางด้านการศึกษา
– ความสามารถในการพูด ฟัง เขียนภาษาอังกฤษ ขั้นดี
– ประสบการณ์ในการทำงาน

ข้อควรระวังของผู้ที่ได้รับทุน
สำหรับผู้ที่รับทุนจะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธา ขยันทำงานและปฏิบัติตามโปรแกรมของ EWKLP อย่างสมบูรณ์? ผู้รับทุนจะติองเข้าใจและไม่ประพฤติผิดกฎของทางฟูจิตซึ สำหรับที่ผู้ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ทางกองทุนจะตัดสิทธิ์และถูกส่งตัวกลับบ้านทันที
– ขาดเรียนโดยปราศจากคำยินยอมจาก EWKLP หรือ JAIMS
– การไม่ปฏิบัติตามกฎ นโยบาย และคำแนะนำจากฟูจิตซึ หรือ JAIMS
– การปฏิบัติตัวที่ผิดทำนองคลองธรรม หยาบคายไม่เหมาะสม และรุนแรง
– ไม่ร่วมงานกับทีมในส่วนของการทำงานกลุ่ม
– ไม่สามารถรักษามาตรฐานผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ รวมไปถึงผลงานระหว่างศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ด้วย

ขั้นตอนการสมัคร
-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่?? หรือจะขอใบสมัครที่บริษัท ฟูจิตซึ ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง? ๆ ก็ได้
-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยัง JAIMS 6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu, HI96825 USA.? หรือว่าจะสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ http://jaims.guide.net.applications/

ขั้นตอนการคัดเลือก
– การคัดเลือก เบื้องต้น เป็นการตรวจสอบเอกสาร รวมไปถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ตามเอกสารที่ส่ง
– หลัง จากผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว ก็จะมีการเรียกสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนเมษายน ?
พฤษภาคม
– การคัดเลือกขั้นสุดท้าย กระทำโดยทางฟูจิตซึ อีกครั้งหนึ่ง โดยการคัดเลือก จะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ รวมไปถึงประสบการณ์การทำงาน ความกระตือรือร้น และเป้าหมายในการเขียนเรียงความและบทสัมภาษณ์ ผลการเรียน คะแนนทดสอบ เป็นต้น

วันหมดเขตรับสมัคร
ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ