ทุนคปก. รุ่น 10 ในและต่างประเทศ

ต้องการนักศึกษามารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น 10 โดยเรียนในหลักสูตรนานาชาติ Ph.D.(Trop Med)ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์หรือ วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ 10 % แรกของรุ่น
3. Thesis เกี่ยวกับ Molecular biology of tropical diseases

จบปริญญาตรี จะได้ทุน 5 ปี ไปต่างประเทศได้ 6 เดือน

ถ้าจบปริญญาโท ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (ที่ สกว. ยอมรับ) 1-2 เรื่อง จบ ป.โท จะได้ทุน 3 ปี ไปต่างประเทศได้ 6 เดือน

ติดต่อ
รศ.ดร. พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
โทร: 089-2052951, 02-3549100-13 ต่อ 1320
E-mail: [email protected]
ดูรายละเอียดอาจารย์ได้ที่
เว็บไซต์: http://www.tm.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ