ทุนจากสำนักงาน ก.พ. ส่งท้ายปี 2557 กว่า 91 ทุนอบรม – ดูงานต่างประเทศ

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้เราก็ได้มีข่าวคราวเกี่ยวกับทุนดีๆ มาฝากกันอีกแล้วจ้า ว่าแล้วเรามาชมกันได้เลยครับ

 

สำหรับทุนนี้ก็เป็นทุนจากรัฐบาลไทยส่งท้ายปี 2557 ประกาศออกมาล่าสุด เป็นทุนเพื่อการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสดีของท่านที่รับราชการพลเรือนสามัญเลยก็ว่าได้ล่ะครับ

 

ซึ่งโครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด 4 โครงการย่อยครับ รวมกว่า 91 ทุนเลยล่ะ ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นะครับ

 

image

 

ทุนสําหรับผู้บริหารระดับสูง
เป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก ทางการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสภาวะผู้นํา การมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเองและการสอนงานและการมอบหมายงาน จํานวน 15 ทุน

 

ทุนสําหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
เป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสภาวะผู้นํา การมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเองและการสอนงานและการมอบหมายงาน จํานวน10 ทุน

 

ทุนสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
เป็นทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะหรือความ รู้ /ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจประจําที่รับผิดชอบ จํานวน 10 ทุน

 

ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
โครงการนี้มอบให้จํานวน 56 ทุน

 

093009_study_abroad-1

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ เว็บไซต์หลัก ก.พ. หัวข้อ  “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย“ทุนฝึกอบรม” นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ