ทุนปริญญาเอกในประเทศอิตาลี โดย University of Trento

ข่าวนี้ขอข้ามมาที่ทุนการศึกษาจากฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับ...