ทุนปริญญาเอก ต่อสิงคโปร์ จำนวน 5 ทุน

มูลนิธิ Lee Foundation มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 5 ทุนในแต่ละปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์ (Singapore Management University)?มีรายละเอียดดังนี้ The Lee Kong Chain Graduate Scholarship

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา
ทุกเชื้อชาติที่ต้องการเข้ารับการศึกษาใน ระดับปริญญาเอก

ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ให้เปล่า และผู้รับทุนก็จะถูกคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง


ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทุน
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมาณ 3,300 เหรียญสิงคโปร์
ค่าเล่าเรียน ค่าสอบรายวิชา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าหนังสือประจำปี ประมาณ 500 เหรียญสิงคโปร์
ค่าตั๋วเครื่องบิน เที่ยวที่เดินทางไปศึกษายังประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลาการให้ทุน
ทุนนี้จะมอบให้กับผู้ได้รับทุนเป็นเวลา 1 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่อาจจะได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อ แต่ไม่เกิน 4 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจต้องแสดงเจตจำนงในการขอรับทุนไปยัง NUS Graduate Research Programme Application System นอกจากเอกสารแสดงเจตจำนงแล้ว ผู้สมัครจะต้องเขียนถึงความสนใจในสาขาวิชาที่สมัคร รวมไปถึงผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำในขณะที่ศึกษาระดับต่าง ๆ และช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครพร้อมจะรับการสอบสัมภาษณ์

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.nus.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ