ทุนป.เอกทางสถิติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

แผนกคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)?และคณิตศาสตร์สถิติ (Mathematics Statistics) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ เป็นระยะเวลา 3 ปี


ทุนการศึกษาที่มอบให้ เป็นทุนระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ
ภายใต้การดูแลของ Statistical Laboratory มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ต้องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสถิติเพิ่มเติม

ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทางด้านค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามอัตราขั้นต่ำของชาติ เป็นเวลา 3 ปี ขณะที่เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างทำการศึกษา ทางแผนกจะเป็นฝ่ายจัดหาให้

สำหรับผู้ที่จะสมัครขอรับทุน จะต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการมอบทุนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนที่ดีในทุกระดับ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานวิจัย โดยผู้สนใจสามารถเขียนเรียงความแสดงความประสงค์ที่จะเข้ารับทุน แล้วส่งไปที่

ศาสตราจารย์ดาวิด

Email: [email protected]

เว็บไซต์: www.statslab.cam.ac.uk

ผู้สนใจสามารถเขียนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.statlab.cam.ac.uk

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2009

หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนถือว่าท่านสละสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ