ทุนฟุลไบรท์ ทำการวิจัยและการสอน

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนการศึกษา เพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท

คือ ทุนการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุนการศึกษา Fulbright Junior Research Scholarship Program รวมทั้งหมด 10 ทุน

1. Fulbright Thai Visiting Scholar Program
ประจำปี 2553 จำนวน 3 ทุน (สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 2 ทุน) และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง 1 ทุน) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ต้องมีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ทางการสอน หรือวิจัยอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ)
– และสามารถ สอนหรือวิจัยหรือทำกิจกรรม ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐแล้ว

2. Fulbright Junior Research Scholarship Program
ประจำปี 2553 จำนวน 7 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้โครงการฟุลไบรท์ ? สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน)
เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภาย ในประเทศ(เฉพาะผู้สมัคร ภายใต้โครงการฟุลไบรท์เท่านั้น สำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ต้องกำลังศึกษาในชั้นปีที่สองขึ้นไป)
– มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525(PBT) หรือ 195(CBT) หรือ 71(IBT) ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 สามารถ นำมายื่น สำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น
– และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดย ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร
จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org
และใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่มูลนิธิฯ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18ก.ย.2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ