ทุนรัฐบาลออสเตรีย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ

รัฐบาลออสเตรีย มอบทุน TECHNOLOGY GRANTS เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) และทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Sandwich Program) รายละเอียดของทุนมีดังนี้

สำหรับทุนระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครในสาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการแพทย์

ทุนรัฐบาลออสเตรียกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
– เป็นบุคคลทั่วไป หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท พูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้ดี

โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนต่างๆ ทั้งค่าที่พักและค่าดำรงชีพ ประมาณ 10,900 ยูโรต่อปี เป็นเวลาสามปี รวมทั้งค่าเดินทางไปยังประเทศออสเตรีย

หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0-2610-5395-6, 0-2610-5393 หรือ 0-2354-5614-5
เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ