ทุนรัฐบาลอินเดีย ป.ตรี-เอก หลักสูตร General Cultural Scholarship Scheme

General Cultural Scholarship Scheme (GCSS) เป็นหลักสูตร ที่ทาง The Indian for Culture Relations of The Government of? India (ICCR)? มีให้เลือกหลายหลักสูตรด้วยกัน ยกเว้นทางด้าน แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ ในมหาวิทยาลัยอินเดีย

เรื่องของค่าใช้จ่ายทางรัฐบาล อินเดีย จะออกให้ในส่วนของค่าครองชีพ ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง

คุณสมบัติเบื้องต้น
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

จำนวนทุนที่ให้
มอบให้เด็กไทยจำนวน 10 ทุน

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ โทร.0-2258-0300 ต่อ 139 อีเมล์ indiaemb@indianembassy.in.th

เวลาการปิดรับสมัคร
วันที่ 28 มกราคม 2011

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ