ทุนรัฐบาลเม็กซิโก ต่อ ป.โท – ป.เอก

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE)

ที่มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโทและปริญญาเอก Ph.D. ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ

สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนการศึกษานั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1. The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ
3. Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก

ประโยชน์ของทุนการศึกษา
– มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโก สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปน และเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน
– หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับค่าจ้างคิดเป็น 2.5 เท่า ของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้

การประกาศผลผู้รับทุนการศึกษา
สำหรับทุนปี 2010 ทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก พร้อมด้วยคณะกรรมการวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2009-28 กุมภาพันธ์ 2010 โดยผลจะส่งไปยังสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศนั้น ๆ

วันปิดรับสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2009
ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-285-0995

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ