ทุนรัฐบาล New Zealand มอบทุนเรียนต่อเป็นเวลา 3 ปี

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษากันอีกครั้งแล้วนะครับ และวันนี้จะพาไปพบกับทุนเรียนต่อจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ในชื่อโครงการ New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS ครับ

โดยในปี 2012 นี้ ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัย ระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 10 ทุน ซึ่งมอบผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่
– AUT University
– Lincoln University
– Massey University
– University of Auckland
– University of Canterbury
– University of Otago,
– University of Waikato
– Victoria University of Wellington

ในเบื้องต้น ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนไว้ดังนี้ครับ
– มีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่
– ผลการเรียนดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

ซึ่งผู้ได้รับทุนนี้จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 3 ปี ค่าครองชีพประมาณปีล่ะ 650,000 บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าดูแลสุขภาพ ซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมเกือบทุกค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เลยครับ

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ รับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคมนี้เท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก ww.newzealandeducated.com/nzidrs

และส่งเอกสารไปได้ที่ Scholarships Manager, Education New Zealand, PO Box 12-041, Wellington, New Zealand 6144 ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ