ทุนวิจัยปริญญาเอก ประเทศนิวซีแลนด์

รัฐบาล นิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2553

ในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน

เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษา ในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษาและ ทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าว จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี
– พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี)
– ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์)
– ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์)
– ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์)
– และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด


โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่งทั่วประเทศไทย

อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่
www.newzealandeducated.com/nzsat

หรืออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships

หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ