ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก IT University of Copenhagen

IT University of Copenhagen ได้มีการขยายงานวิจัยด้าน Video Game of Information Technology ได้รับความร่วมมือจากโครงการ? Open Source Design and Development of Persistent Game Worlds? หรือ ODDPAW

มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาที่จบปริญญาโทหรือเทียบเท่า เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก Ph.d โดยมีระยะเวลาของทุน 3 ปี ได้รับทุนเดือนละ 20,000 DKK ต่อเดือน

หมดเขตรับ สมัคร
วันที่ 30 กันยายน 2010

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.itu.dk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
10 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร?? 0-2343-1100
โทรสาร 0-2213-175222
E-mail: bkkamb@um.dk? Website: www.ambbangkok.um.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ