ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการทุนวิจัยในสาขาที่ตนเองกำลังศึกษา ตอนนี้มีโครงการทุนวิจัย Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi สำหรับการศึกษาวิจัยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยจะมอบให้แก่นักวิชาการหลากหลายสาขาเพื่อเดินทางมาทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ในประเทศ UAE ทุนการศึกษาดังกล่าวมีมูลค่าครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย และค่าเดินทางไปยัง UAE ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์: +971 7 2338060 โทรสาร: +971 7 2338070
E-mail: [email protected]

สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ที่ www.alqasimifoundation.com/en/Scholarship/DoctoralResearchScholarship.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ