ทุนวิจัย ด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน ที่ SIIT

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT) ม. ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิศวะกรรมชั้นนำแห่งแรกของ ประเทศไทยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ การเรียนการสอนได้รับปริญญาบัตรของม.ธรรมศาสตร์เมื่อสำเร็จการศึกษาเปิดรับ สมัครนักศึกษาเข้ารับเรียนต่อโดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้

กลุ่มของผู้มีสิทธิเข้ารับทุน สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติด้านการศึกษา
– จบการศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
– เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50
– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี ถึงดีมาก
– มีความรู้การใช้งาน Linux เป็นอย่างดี
– เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว คุณสมบัติด้านภาษา
– ภาษาอังกฤษดีมาก
– TOEFL not less than 550 marks, or equivalent ให้แนบสำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย

การเรียน
เป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Student) โดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ทุนการศึกษา (ทุนกาญจนาภิเษก)
– รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สมัคร
กรุณา download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่
http://www.siit.tu.ac.th/scholarship_opp_graduate.php
http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general.htm#download
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ให้แนบสำเนาเอกสารผลการสอบ ภาษาอังกฤษมาพร้อมกับเอกสารกาสมัครด้วย)

และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ผศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ (สมัครทุน)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12121

หมดเขตสมัครวันสุดท้าย 31 เมษายน 2552

อีเมล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thawatchai@siit.tu.ac.th
และ thawatchai_onjun@hotmail.com
โทร: 02-986-9009 ต่อ 1807

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์: http://www.siit.tu.ac.th/home_en.php

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ