ทุนศึกษาระยะสั้นและระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย USA

มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนศึกษาแก่ผู้ที่สนใจดังต่อไปนี้
East-West Center Graduate Degree Fellowships 2011 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
www.eastwestcenter.org/studentprograms
หมดเขตสมัคร 1 พฤศจิกายน 2553

Asian Development Bank-japan Scholarship Program (ADB-JSP)? 2011 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศ สหรัฐอเมริกา
www.eastwestcenter.org/studentprograms? หรือ www.adb.org/JSP
หมดเขตสมัคร 1 ธันวาคม 2553

Asia Pacific Leadership Program? ทุนอบรมระยะสั้นด้านความเป็นผู้นำ ในเดือนสิงหาคม 2011
www.eastwestcenter.org/aplp
หมดเขตสมัคร 1 ธันวาคม 2553

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปนุท ชวากุล
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น 6 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต กรุงเทพ
โทร. 02 652 0653 ต่อ 119
e-mail: panut@bkk.iie.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ