ศูนย์วิจัยเซียร์ก้า ให้ทุนสำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐเรียนต่อ ป.โท – เอก

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th หลังจากดุทุนจากต่างบ้านต่างเมืองมาเยอะแล้ว วันนี้มาดูทุนจากแถว ๆ ประเทศภูมิภาคเดียวกับเราบ้าง กับนี่เลยครับทุนจากประเทศฟิลิปปินส์

ทุนนี้เปิดให้กับข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐเท่านั้นครับ โดยเป็นทุนของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี 2557 – 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรของรัฐได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

โดยจะเน้นไปในสาขาวิชาเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะว่าต่อไปจะมีการแข่งขันในด้านนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนครับ

 

AncientRiceTerracesPhilippines

 

มาดูคุณสมบัติผู้สมัครที่ทางองค์กรกำหนดไว้กันครับ
 – มีสัญชาติไทย
 – อายุไม่เกิน 35 ปี
 – ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรรัฐ
 – มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไปและ IELTS 6.0 คะแนน หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 – ใบสมัครรับทุน จำนวน 3 ฉบับ
 – ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ
 – ใบ Transcript ตัวจริง และมีลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี สำปรับการสมัครเข้ารับทุน ป.โท ส่งแค่ของ ป.ตรี แต่ถ้าสมัครในส่วน ป.เอก ต้องส่ง Transcript ของทั้ง ป.ตรี และ โท
 – หนังสือรับรองการทำงาน
 – หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 – ประวัติผู้สมัครโดยย่อ
 – เค้าโครงงานวิจัยอย่างย่อ ที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตน 1 ฉบับ
 – รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 2 รูป
 – ใบรับรองแพทย์
 – ผลคะแนน TOEFL และ IELTS 1 ฉบับ

 

philippines_pineapples_h

 

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารของตนเองทั้งหมดไปที่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556นี้เท่านั้น ตามที่อยู่นี่เลยครับ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนเซียร์ก้า”)

Tel: 0 2281 6370 ต่อ 110

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนนี้ ได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมและลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัครสำรอง ได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

166233-1-1672

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดททุก ๆ วันที่ ScholarShip.in.th ที่นี่ที่เดียวครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ