ทุนเรียนด้านวิศกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Sejong University

หลังจากลงข่าวทุนจากยุโรปและอเมริกาไปหลายวัน...