ทุนเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรจาก Cardiff University 2558

สำหรับอีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากสหราชอาณาจักรครับผม...